نرم افزار و اپلیکیشن

آوانک در مسیر یک میلیاردی شدن؛ از دیروز تا فردا

آوانک در مسیر یک میلیاردی شدن؛ از دیروز تا فردا

یوسف مذهّب، مدیرعامل شرکت نرم افزاری آموت خبر داد: امروز پس از گذشت تقریبا 4 سال از پیاده سازی و اجرای آوانک با حمایت شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت تعداد پیام‌های صوتی شنیده شده توسط این اپراتور از مرز 500 میلیون عبور کرده است.

Read More »